Zorgprogramma’s – Gezondheidscentrum Batau – Nieuwegein
Header afbeelding
Richterslaan 52 - 54 3431 AK Nieuwegein Tel:030 – 630 20 20

Zorgprogramma’s

Het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen neemt de komende jaren fors toe. Tegelijkertijd verwachten patiënten steeds meer kwaliteit van artsen en andere zorgverleners. Daarom moet de zorg voor mensen met chronische aandoeningen (verder) verbeteren. Die mogelijkheid biedt ketenzorg, ook wel programmatische aanpak.

Ketenzorg stelt de patiënt centraal en voorziet in een zoveel mogelijk sluitende keten van vroegtijdige onderkenning, (geïndiceerde of zorggerelateerde) preventie, zelfmanagement en goede zorg. Om ketenzorg mogelijk te maken worden zorgstandaarden ontwikkeld.

Een zorgstandaard beschrijft op hoofdlijnen waaruit de zorg tenminste moet bestaan. Daardoor weten de patiënt en de zorgverlener wat zij kunnen verwachten. Een zorgstandaard is ook een actueel document en draagt daarmee bij aan een continue verbetering van de zorg.

Wij hebben de handen ineen geslagen om u de beste huisartsenzorg op het gebied van de chronische ziekten Diabetes Mellitus en COPD te kunnen bieden in een voor u vertrouwde en bekende omgeving.

Wij hebben hiertoe deze zorggroep opgericht. In de Zorggroep werken de huisartsen nauw samen met andere gespecialiseerde zorgverleners in uw omgeving om goede diabeteszorg op maat te kunnen leveren. Binnen de zorggroep hebben de samenwerkende zorgverleners een zorgprogramma samengesteld. Er is met elkaar afgesproken wie welk aandeel levert in de totale behandeling, hoe we naar elkaar kunnen verwijzen, op welke manier de zorg wordt getoetst en hoe deze steeds aangepast wordt aan de nieuwste wetenschappelijke kennis.

Wat doen wij?
Als zorggroep hebben wij afspraken gemaakt met huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, optometristen en specialisten. Alles in dienst van nog beter afgestemde zorg voor uw behandeling.