klacht, klachtenformulier, huisarts
Header afbeelding
Gezondheidscentrum Batau- Wijkersloot
Richterslaan 52 - 54 3431 AK
Nieuwegein

Klachtenregeling

Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Bespreek uw onvrede eerst met uw huisarts of betrokken medewerker. Wanneer dit gesprek niet tot een afdoende oplossing van uw onvrede leidt, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen. Hier kunt u het klachtenformulier downloaden, ook is er een mogelijkheid tot het af halen van het formulier in het gezondheidscentrum.

Het klachtenformulier kan gemaild worden naar de praktijkmanager Jane Junier – van Ede  jvanede@ghcbatau.nl of in te leveren in het gezondheidscentrum.

De praktijkmanager neemt uw klacht in behandeling. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 14 dagen in behandeling te nemen. Een reactie op uw ingediende klacht gebeurd schriftelijk, digitaal of telefonisch.

 

Klachtenfunctionaris

Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Meer informatie over het SKGE:

 

Geschilleninstantie huisartsenzorg

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.