Vergoeding en tarieven – Gezondheidscentrum Batau- Wijkersloot – Nieuwegein
Header afbeelding
Gezondheidscentrum Batau- Wijkersloot
Richterslaan 52 - 54 3431 AK
Nieuwegein

Vergoeding en tarieven

Huisartsenzorg wordt volledig vergoed door uw verzekering en valt dus niet onder het eigen risico.

Alle andere zorg die niet onder huisartsenzorg valt wordt afhankelijk van uw polisvoorwaarden wel, deels of niet vergoed en soms verrekend met uw eigen risico. Hieronder vallen onder andere laboratoriumdiagnostiek, röntgen- en echodiagnostiek, medicatie, fysiotherapie en de diëtiste.

De tarieven voor de huisartsenzorg zijn vastgesteld door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit) en de zorgverzekeraars.

Klik hier voor meer informatie over de Nza.

Klik hier voor meer informatie over het eigen risico.

Verrichtingen en herhaalrecepten
Verder doen wij nog enkele bijzondere verrichtingen, zoals ECG’s, chirurgische verrichtingen, 24-uurs bloeddrukmetingen etc. Deze worden allemaal vergoed door de zorgverzekeraar en vallen buiten het eigen risico.

Voor het aanvragen van herhaalrecepten zijn (buiten de kosten van de apotheek) geen kosten verbonden.

Ziekenhuiszorg
Bent u doorverwezen naar het ziekenhuis voor specialistische zorg, controleer voor uw bezoek of de zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekeraar. Ook is het belangrijk om na te gaan of uw verzekering een contract heeft met het ziekenhuis waar u naartoe bent verwezen. Het is afhankelijk van uw verzekering en pakket welke zorg er wel en niet wordt vergoed.

Psychologische zorg
De kosten van het bezoek aan de POH-GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wordt u doorgestuurd dan vergoed uw zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk uw behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

Passanten
Passanten (patiënten die niet bij ons staan ingeschreven) dienen direct af te rekenen en krijgen een nota voor hun eigen zorgverzekeraar. Deze tarieven liggen hoger dan de tarieven voor vast ingeschreven patiënten.

Zonder opgaaf van reden niet verschijnen op afspraak
Afspraken kunnen tot 3 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak is het toegestaan de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een ‘’No Show rekening’’. De kosten bedragen €25,-. Te laat op een afspraak komen zonder bericht wordt ook beschouwd als niet verschijnen zonder bericht.

Tarieven Saltro
Voor de tarieven van het artsenlaboratorium Saltro, klik hier.