Spreekuren van de Doktersassistenten en Praktijkondersteuners – Gezondheidscentrum Batau- Wijkersloot – Nieuwegein
Header afbeelding
Gezondheidscentrum Batau- Wijkersloot
Richterslaan 52 - 54 3431 AK
Nieuwegein

Spreekuren van de Doktersassistenten en Praktijkondersteuners

Doktersassistenten

U kunt bij de doktersassistente op afspraak terecht voor:

 • Meten van uw bloeddruk;
 • 24-uurs bloeddrukmeting;
 • Aanstippen van wratten;
 • Verbinden van wonden;
 • Oren uitspuiten;
 • Hechtingen verwijderen;
 • Zwangerschapstest (hiervoor worden kosten in rekening gebracht);
 • Urineonderzoek (inleveren van urine is mogelijk tussen 8.00-10.00 uur, voor de uitslag kunt u ’s middags bellen);
 • Suiker controle (d.m.v. een vingerprik)
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek);
 • Vaccinaties;
 • Het maken van een hartfilmpje (op verzoek van de huisarts);
 • Zwachtelen;
 • Enkel – Arm Index (op verzoek van de huisarts).

 

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

De Praktijkondersteuner is een zorgverlener, speciaal opgeleid om de huisarts te ondersteunen en aan te vullen bij bepaalde zorgtaken.
De meeste taken van de praktijkondersteuner liggen op het gebied van chronische aandoeningen. Denk hierbij aan:

 • Hypertensie (hoge bloeddruk);
 • COPD (chronische luchtwegaandoeningen);
 • Diabetes mellitus (suikerziekte);
 • Cardiovasculair risicomanagement;
 • Astma;
 • Stoppen met roken;
 • Preventie hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade;
 • En het uitvoeren van een allergie- en longfunctietest en enkel – arm index.

Kosten:
Deze vorm van zorg valt onder de huisartsenzorg en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Kosten die voortvloeien uit evt. overige aanvullende onderzoeken, zoals laboratorium, kosten voor medicatie en verwijzingen naar een specialist vallen niet onder deze zorg. Voor meer informatie over de overige kosten, verwijs ik u graag naar uw zorgverzekeraar.

Afspraak maken:
Bij Gezondheidscentrum Batau kunt u terecht bij Caroline Abbing en Jill-Ann den Otter.

 

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Binnen de huisartsenzorg kunt u ondersteuning krijgen bij psychische en/of psychosociale klachten zoals somberheid, angst, stress, rouw- en/of traumaverwerking, verslavingsproblematiek en levensfase- en werk gerelateerde problemen.

Een verwijzing naar de POH-GGZ vindt plaats door de medewerkers van de huisartsenpraktijk.

In een intakegesprek worden uw klachten en vragen geïnventariseerd. Vervolgens krijgt u een advies over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de POH-GGZ of een doorverwijzing naar een psycholoog of een andere hulpverlener.

Tot slot kunt u bij de POH-GGZ terecht als er sprake is van chronisch psychiatrische problematiek of als nazorg na een behandeling bij een GGZ-instelling.

Kosten:
De gesprekken bij de POH-GGZ maken deel uit van de huisartsenzorg die in het basispakket zit en wordt daarom volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet van uw eigen risico af.